Politica de confidentialitate

Cand vizitati INSARCINATA.INFO , când ne contactati sau cand apelati la serviciile noastre, ne incredintati anumite informatii personale. Scopul acestei politici de confidentialitate este de a oferi informatii in legatura cu utilizarea, stocarea si transmiterea catre terte parti, de catre INSARCINATA.INFO, a datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul website-ului INSARCINATA.INFO  („Site-ul”).

Politica de confidentialitate este parte integranta din:

Prin navigarea pe site-ul INSARCINATA.INFO sau prin contactarea noastra prin formularul de pe site, declarati ca ati fost informat in mod adecvat asupra prelucrarii datelor, prin parcurgerea acestui document, denumit „Politica de confidentialitate”.

Prin intermediul acestei politici de confidențialitate, INSARCINATA.INFO se angajează în protejarea datelor tale cu caracter personal. Aceasta conține informații importante cu privire la procedurile noastre, motivele și modul în care colectăm și utilizăm datele tale cu caracter personal și de asemenea îți oferă detalii cu privire la drepturile tale.

Utilizarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ai transmis se face potrivit acestei politici de confidențialitate sau potrivit informării pe care ai avut-o la dispoziție în momentul în care acestea au fost colectate.

Cum utilizăm datele cu caracter personal

Natura și tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm pot varia de la caz la caz. Cel mult acestea se pot referi la: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, data nașterii sau adresă poștală.

Pagina noastră web cât și cele ale proiectelor pe care le desfășurăm în prezent, au asociate conturi Google Analytics care, în momentul accesării, ne permit colectarea datelor ce privesc IP-ul respectiv regiunea sau orașul în care se află dispozitivul utilizat pentru accesare, nr. de utilizatori și de pagini vizitate, cât și frecvența acestora.

Aceste date nu mai pot fi reținute și colectate în situația în care optezi pentru instalarea extensiei Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Pentru mai multe informații despre Google Analytics consultați Google Privacy Policy.

Ce date cu caracter personal colectăm

In momentul accesarii site-ului, utilizatorul este cel care poate decide cantitatea si tipul de date pe care ni le furnizeaza.

Menționăm că vom stoca și păstra aceste date numai atât cât este necesar pentru acel scop. De exemplu, în scopul înscrierii, participării și comunicării ulterioare în cadrul evenimentelor noastre sau în situația abonării la newsletter-ul nostru pentru a-ți transmite ultimele noutăți, raportul activității noastre. Data de naștere o folosim pentru că, de obicei, sunăm sau trimitem un e-mail de felicitare la zilele de naștere.  De asemenea îți putem utiliza datele în relația cu partenerii sau finanțatorii publici sau privați prin întocmirea unei liste de prezență sau completarea unui chestionar predefinit pentru a dovedi autenticitatea și prezența unui anumit număr de participanți la un eveniment, etc.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

În baza consimțământului tău expres și explicit, prelucrăm datele tale cu caracter personal în scopul de a-ți transmite invitații la evenimentele pe care le organizăm, a te informa în legătură cu campaniile pe care le desfășurăm, pentru a te invita să participi la petiții publice și scrisori deschise sau orice alte oportunități de a te implica în proiectele noastre civice.

De asemenea, avem în vedere și contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în ceea ce privește relația noastră cu persoanele vizate și posibilele consecințe ce se pot ivi asupra acestora.

Păstrarea datelor

În vederea îndeplinirii scopului sau scopurilor prelucrării, cât și potrivit cerințelor legale sau contractuale păstrăm datele tale cu caracter personal doar atât timp cât este necesar in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.

Care sunt drepturile tale?

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date cu caracter personal, și anume:

  • Dreptul de acces – înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că îți prelucrăm sau nu datele cu caracter personal, și în caz afirmativ acces la datele respective și la informații privind modul/modalitatea în care ele sunt prelucrate.
  • Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi datele tale într-un format structurat, utilizat în mod curent și dreptul ca acestea să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  • Dreptul la opoziție – te poți opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.
  • Dreptul la rectificare – oricând ne poți solicita să corectăm, fără întârzieri nejustificate, datele cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate
  • Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a ne solicita, fără întârzieri nejustificate, să îți fie șterse datele cu caracter personal în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către noi sau îți retragi consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare. De asemenea, oricând, te poți opune prelucrării dacă nu există motive legitime care să prevaleze sau datele tale cu caracter personal au fost prelucrate cu nerespectarea legii sau acestea trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – posibilitatea de a obține restricționarea prelucrării în oricare dintre următoarele situații expres prevăzute:

(i) exactitatea datelor pe care noi le prelucrăm este contestată;
(ii) prelucrarea datelor de către noi este ilegală și soliciți restricționarea utilizării lor de către noi;
(iii) în cazul în care soliciți datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Restricționarea prelucrării se aplică pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă prin email la adresa contact@insarcinata.info

În cazul în care apreciați că drepturile dvs. au fost încălcate, puteți depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere competentă, respectiv Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336, București, România.

Responsabilitatea terților pentru securitatea și prelucrarea datelor tale personale

INSARCINATA.INFO depune toate eforturile necesare transmiterii în siguranță a datelor tale către terțe persoane, însă nu își asumă responsabilitatea pentru modalitatea de prelucrare și securizare a datelor de către aceștia. În situația compromiterii acestora ca urmare a unei breșe de securitate, te vom notifica imediat în conformitate cu procedurile de notificare cerute de lega aplicabilă.

Trimiteri către alte adrese web sau evenimente

În situațiile în care prin canalele noastre de comunicare facem trimiteri la alte adrese web decât cele care aparțin la INSARCINATA.INFO, sau evenimente organizate de alți operatori de date cu caracter personal sau împuterniciți ai acestora, nu ne asumăm responsabilitatea pentru modalitatea de colectare, prelucrare sau securizare a datelor cu caracter personal de către aceștia.

Modificări ale politicii

INSARCINATA.INFO își rezervă dreptul de a modifica acest document, în sensul îmbunătățirii practicilor de protecție a datelor cu caracter personal. Modificările nu se vor aplica datelor deja colectate, decât în cazul obținerii prealabile a consimțământului celor care le-au furnizat.

Informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt revizuite periodic de catre INSARCINATA.INFO pentru a asigura conformitatea cu modificarile aduse de legislatie si/sau reflectarea modului in care se prelucreaza datele. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari, va rugam sa consultati periodic aceasta sectiune a paginii noastre web.

Pentru orice altă solicitare, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@insarcinata.info.

Am luat la cunoștință de conținutul prezentului acord l-am înțeles și îmi exprim în mod expres și neechivoc consimțământul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor mele personale de către INSARCINATA.INFO

Versiune valabila incepand cu luna Mai 2018, conforma cu prevederile legale impuse de prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.